Juridische informatie

Site-eigenaar: ADSIUM S.A.R.L.
Hoofdkantoor: 9 Allée Goya, 13008 Marseille
Telefoon:

Gastheer van de site: Hetzner Online GmbH – Industriestr. 25 – 91710 Gunzenhausen – Germany

Beleid voor gebruik en vertrouwelijkheid van de gegevens

Om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te garanderen, zorgen wij ervoor dat ons beleid voor gegevensverwerking en verzameling in overeenstemming is met de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming (RGPD) en de geldende nationale wetgeving.

Ons privacybeleid beschrijft hoe we de verzamelde gegevens en de rechten van onze gebruikers met betrekking tot de verwerking van deze gegevens gebruiken.

1. Gegevensverzameling

Navigatie op de sites van Kultuur- en Vormingscentrum, en zijn dochterondernemingen, is mogelijk zonder enige identiteit of andere persoonlijke informatie over zijn gebruikers bekend te maken.

Vanaf het moment dat een gebruiker meer informatie wenst te verkrijgen en hiervoor contact met hem opneemt, moet hij een formulier invullen en bepaalde informatie opgeven.

Culture et Formation en haar dochterondernemingen zijn verplicht om gegevens te verzamelen op verschillende niveaus:

Verzoek om informatie: door het formulier van het verzoek om informatie op onze websites in te vullen, deelt de gebruiker zijn: achternaam, voornaam, telefoon, e-mailadres, postcode, plaats, land. Deze persoonlijke gegevens worden verzameld om ons in staat te stellen contact op te nemen per e-mail, telefoon of post, de gebruiker om zijn verzoek om informatie te verwerken en hem op die manier adequaat te begeleiden bij zijn opleidingskeuze. We bewaren de gegevens die gedurende een periode van drie jaar worden verzonden tijdens een verzoek om informatie.
Registratie voor een training van Kultuur- en Vormingscentrum en zijn dochterondernemingen: op het moment van registratie verstrekt de gebruiker een aantal gegevens: achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, school en / of professional.
Tijdens de training na registratie van andere persoonlijke gegevens worden door ons geregistreerd: wachtwoord, aantekeningen, beoordelingen van docenten / correctoren, berichten, betalingsgegevens…

2. Doel van de verzameling

De verzameling van persoonlijke gegevens door Culture et Formation en haar dochterondernemingen heeft het volgende doel:

De verwerking van de aanvraag voor registratie;
Verzenden van documentatie;
Om informatie en nieuws over onze trainingen of commerciële voorstellen te sturen, inclusief als we de toestemming van de gebruiker hebben verkregen van de partnerscholen van Kultuur- en Vormingscentrum en zijn dochterondernemingen;
Om toegang en navigatie naar de online studentenruimte mogelijk te maken om, onder andere, notities te raadplegen, afspraken te maken met leraren, enz.;
De pupilruimte hebben van alle informatie die nodig is voor de follow-up van de formatie;
Om alle nodige communicatie over de training te verzenden;
Analyseer de academische gegevens van onze studenten als onderdeel van een continu verbeteringsproces;
Af en toe onderzoeken van tevredenheid en inzetbaarheid uitvoeren;
Om statistieken te maken over het gebruik van onze educatieve hulpmiddelen en / of interne rapportage voor de onderwijsteams;
Nieuwe commerciële voorstellen doen betreffende de opleiding van de partnerscholen van Kultuur- en Vormingscentrum en haar dochterondernemingen, in verband met de initiële opleiding of een opleidingsproject;
Om de afrekening van opleidingskosten mogelijk te maken;
Stuur naar derden voor steekproeven, hosting of computeronderhoud

3. Gebruikersrechten

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving heeft de gebruiker de volgende rechten:

Recht van toegang: de gebruiker heeft recht op een kopie van de gegevens die wij hebben;
Recht van opzegging en recht van rectificatie: de gebruiker kan verzoeken om verwijdering van zijn gegevens alsook rectificatie van eventuele fouten of verouderde informatie;
Recht op verzet: de gebruiker heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of voor de uitgevoerde verwerking;
Het recht op verjaring: de gebruiker heeft, in bepaalde gevallen die onder de regelgeving vallen, het recht om de opschorting van de verwerking van zijn gegevens te verzoeken;
Recht op portabiliteit: de gebruiker heeft recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, dat wil zeggen het recht om de gegevens die we hebben te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en leesbaar formaat en het recht om deze gegevens te verzenden naar een andere controller.
De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen op eenvoudig schriftelijk verzoek, vergezeld van een geldig identiteitsbewijs inclusief de handtekening van de houder, verzonden aan:

Boulevard du Souverain, 198 – 1160 BRUXELLES
Kultuur- en Vormingscentrum, IT-afdeling,of per e-mail op : contact-cnil@ecole-distance.fr

4. Opnemen van telefoongesprekken

Telefonische gesprekken met onze consultants, onze administratieve assistenten, worden waarschijnlijk geregistreerd voor trainingsdoeleinden, om de kwaliteit van onze services te verbeteren. De studieadviseur of administratief medewerker brengt zijn gesprekspartner op de hoogte en verkrijgt zijn toestemming

5. Overdracht van gegevens

Uw gegevens worden niet overgedragen of opgeslagen buiten de Europese Unie.

6. Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden verwerkt om hun veiligheid te garanderen.

Culture et Formation en haar dochterondernemingen implementeren organisatorische en technische maatregelen om lekken of diefstal van gegevens te voorkomen en zorgen ervoor dat haar onderaannemers de verzamelde gegevensbeschermingsmaatregelen implementeren. Mensen die toegang hebben tot deze gegevens zijn gebonden aan een strikte beveiligingsei

7. “Cookies”

Wat voor soort cookies gebruiken we?
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor het navigeren op de site en profiteren van de functies ervan. Ze stellen ons in staat om de interesse en ergonomie van onze website te verbeteren.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken. Bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s en als er foutmeldingen worden weergegeven. Cookies verzamelen geen gegevens om bezoekers te identificeren. Deze cookies zijn alleen bedoeld om de werking van de website te verbeteren.

Functionaliteitscookies

Met deze cookies kan de site informatie opslaan over een ingevuld formulier of een geselecteerde training. Ze kunnen ook worden gebruikt om informatie te geven over gevraagde services, zoals het bekijken van een video bijvoorbeeld. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan anoniem worden gemaakt en kan uw browseactiviteit op andere sites niet bijhouden.

Voorkeuren voor cookies beheren

Sommige functies van deze site (delen van inhoud op sociale netwerken, direct afspelen van video’s) zijn afhankelijk van diensten die worden aangeboden door sites van derden. Deze functies bieden cookies waarmee deze sites de navigatie van bezoekers kunnen volgen. Deze cookies worden alleen gedeponeerd als de bezoeker hiermee instemt. De bezoeker kan informeren naar de aard van de gedeponeerde cookies, deze wereldwijd accepteren of afwijzen voor de volledige site en alle services, of voor service per service.

Hoe cookies op computers beheren?

Het is mogelijk om de browsersoftware zodanig te configureren dat cookies in de terminal worden opgeslagen of omgekeerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. Het is ook mogelijk om de browsersoftware zo te configureren dat de acceptatie of weigering van cookies punctueel wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk in de terminal wordt geregistreerd. Ten slotte is het mogelijk om cookies te beheren door de instructies als volgt te volgen:

Voor Microsoft Internet Explorer:

Klik op Instellingen.
Klik op Opties en klik onder Geschiedenis op Selecteren.
Schakel het selectievakje Cookies in en tik of klik vervolgens op Verwijderen.

Voor Firefox:

Kies het menu “Extra”> “Opties”
Selecteer Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis in de sectie Geschiedenis voor de optie Bewaarregels.
Vink het vakje Cookies accepteren aan om cookies in te schakelen of schakel het vakje uit om ze uit te schakelen.

Voor Opera:

Kies het menu “Bestand”> “Voorkeuren”> “Geavanceerd”> “Cookies”

Voor Google Chrome:

Klik op het menu Chrome Chrome-menu.
Selecteer Instellingen.
Klik onder aan de pagina op Geavanceerde instellingen weergeven.
Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Instellingen voor inhoud.

Voor Safari:

Kies het menu “Bestand”> “Voorkeuren”
vertrouwelijkheid